Image

बुद्धनगर टोल सुधार समितिद्वारा सम्मानित अल्फा केयर

हाम्रो नि:शुल्क स्वास्थ्य र योग शिविरमा उपस्थित भई आफ्नो स्वास्थ्यको बिशेष ध्यान दिनुहुने बुद्धनगर समुदायप्रति अविश्वसनीय रूपमा आभारी छौं। हाम्रो स्वास्थ्य र योग शिविरहरू स्वस्थ समुदाय सिर्जना गर्ने हाम्रो मिशनको मुख्य भाग हो। यस स्वास्थ्य शिविरहरुले बुद्धनगर समुदायलाई आवश्यक जाँचहरू र बहुमूल्य स्वास्थ्य जानकारी प्रदान गर्दछ, जबकि हाम्रो योग शिविरहरूले मानसिक र शारीरिक स्वास्थ्यलाई बढावा दिन्छ। आउने दिनहरुमा पनि हामी बुद्धनगर समुदायमा यस्ता कार्यक्रम द्वारा तपाईहरुको स्वास्थ्य यात्रालाई अझ सहज र सुरक्षित राख्न थप उत्प्रेरित छौं।